JAK SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT TISKOVÁ DATA

Pokud chcete dodat tisková data pro tiskárnu, musíte dodržet několik základních pravidel. Závisí na nich výsledná kvalita, ale i rychlost zpracování každé tiskoviny. I když se na první pohled může zdát, že se jedná o méně významnou část zpracování zakázky, problém s tiskovými daty řešíme u 70% objednávek. Některé drobné chyby si zvládneme odstranit sami, ale je vždy lepší, když jsou data připravena korektně již od Vás, resp. Vašeho grafika.

Tady je několik tipů, jak správně připravit tisková data:
- Používejte profesionální grafické programy, jako jsou Adobe InDesign, Corel nebo Quark, (Affinity) a vytvářejte dokumenty v poměru 1:1 s rozměry odpovídajícími skutečné velikosti tiskoviny. U velkoplošného tisku si poradíme také s formáty .tiff a .jpeg, i když i ty mají svá úskalí. Do tisku však jiné formáty nepatří

- Ukládejte data ve formátu kompozitního PDF s tiskovým rozlišením 300 dpi a standardem PDF/X-1a:2001. Tento formát zajistí správné zobrazení a zachování barev na různých zařízeních.

- Pracujte v barevném prostoru CMYK nebo stupně šedi a vkládejte barvový profil Coated Fogra 39 se zachováním číselných hodnot. Tento profil je vhodný pro všechny běžné používané tiskové stroje a zaručí co nejvěrnější reprodukci barev.
Pozn.: Běžný uživatel doma nebo v práci nemá zkalibrovaný monitor. Ten používají většinou profesionální grafici či polygrafické firmy. Tzn. barva, kterou vidíte na svém monitoru neodpovídá přesně tomu, co se vytiskne.

- Pokud dokument obsahuje texty, převeďte je při exportu do křivek, aby nedošlo k problémům s písmy. Nepoužívejte písmo menší než 5 bodů a linky tenčí než 0,1 bodu.

- V PDF nesmí být použity žádné přímé barvy ani ICC profily. Ty by mohly způsobit nežádoucí změny barevnosti při tisku.

- Pokud máte vícestránkový dokument, dodávejte ho v jednom souboru a řaďte strany tak, jak jdou za sebou. Pokud chcete některé stránky tisknout na šířku a jiné na výšku, dodávejte je zvlášť a pojmenujte je podle čísel stránek.

Pozn.: Často nám posíláte fotky, texty a loga vložené do Wordu, ale z tohoto formátu není tisk možný. Také se stává, že požadujete úpravu dat, která jsou již ve finálním formátu .pdf, ani ty už upravovat nelze, je potřeba aby úpravy prováděl ten, kdo data vytvářel z tzv. zdrojových souborů, je to časově nejméně náročné.

- Dalším důležitým tématem jsou tiskové značky a spadávka. Tiskové značky jsou důležité především pro dokončovací zpracování, jako např. ořez, ale i pro posouzení kvality tisku. Do oblasti spadávky pokračuje grafika, která bude následně ořezána. Jedná se o přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy.
Pokud bude pdf dokument připraven bez spadávky, u tiskovin se může tento proužek s nepotištěnou plochou objevit. Do tiskových dat však neumisťujte kontrolní proužky, pouze ořezové značky. Pokud budeme potřebovat, kontrolní proužky si vygenerujeme sami po vyřazení na arch.

-Obsahují vaše tisková data velké fotografie či rastrové obrázky a data jsou po exportu příliš velká? V tom přípravě je vhodné využít kompresi. Před odesláním dat k tisku je vhodné si data nejdříve zkontrolovat. To lze provést v programu Adobe Acrobat. Pokud jsou i po kompresi data moc velká, popř. obsahují velké množství objektů s průhlednostmi a nejdou Vám otevřít a zobrazit, popř. se otevírají dlouho, pravděpodobně je neotevřeme ani my. To znamená že je nezvládneme ani tzv. naripovat, tedy nahrát do tiskového stroje a následně vytisknout. V takovém případě je kromě komprese vhodné použít i sloučení průhledností.

-Při ukládání dat je potřeba dát pozor na vzniklé průhlednosti. Pokud ve své grafice používáte jakékoliv průhlednosti (včetně režimů prolnutí), může nastat problém při zpracování dat. Při ripování se mohou špatně sloučit a dochází k chybám jako jsou přepisy nebo výpadky textů i obrazů. Průhlednosti snadno sloučíte uložením do formátu PDF/X-1a:2001.

Dodržením těchto pravidel zajistíte kvalitní a rychlé zpracování vašich tiskových dat. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc s přípravou dat, neváhejte se na nás obrátit.